Thông báo :


Nội quy đăng gái

Người đăng bài khai báo các thông tin và hình ảnh trung thực. Ảnh gái có 2 loại ảnh.

Mục ảnh công khai

Là những hình ảnh sẽ hiển thị lên website public (ảnh này được upload trực tiếp trong phần đăng gái gọi của website).

Mục ảnh riêng tư

Là những hình ảnh riêng tư được gửi xác thực qua telegram của Admin website (với tư cách Admin tôi xin cam đoan sẽ ko để bộ ảnh này được truyền tới tay người khác). Ảnh được dùng để xác minh bài đăng.

Xác thực ảnh (bắt buộc)

Chụp hình gái với giấy viết tay ghi ngày tháng thực tế xác thực ảnh. Full bộ ảnh đăng bài là hình gốc, chưa can thiệp chỉnh sửa, rõ mặt, rõ body.

Bài duy nhất

Mỗi gái gọi chỉ được đăng 01 bài duy nhất trên web để đảm bảo rằng những checker đã đánh dấu bài không phải đánh dấu lại hoặc không phải check nhầm 1 em hàng đã từng check.

Không được đổi tên: Không được đổi tên bài. Bài phải giữ nguyên tên ban đầu mãi mãi. Không được đăng lại bài khác: Sau 30 ngày kể từ ngày xác thực gần nhất, NCC phải (bắt buộc) chụp 01 ảnh xác thực hàng, bằng điện thoại, đặc tả rõ mặt và body hàng kèm ngày tháng năm xác thực ảnh, gửi trực tiếp cho Admin qua telegarm.

Cướp hàng

Để bảo vệ quyền lợi của NCC, 1 em hàng muốn chuyển sang NCC khác phải đảm bảo yêu cầu sau: Bài cũ đã hết hạn ít nhất 60 ngày. Bài cũ hết hạn chưa đủ 60 ngày nhưng NCC cũ đồng ý cho chuyển đến NCC mới. Khi đủ điều kiện chuyển NCC, NCC mới liên hệ BQT để được xử lý chuyển bài trên hệ thống. Không tự ý đăng lại bài.

Giá hàng

Giá đăng bài phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Tương đương với body và trình độ service của em hàng

Không cao hơn bài đăng tại các web khác

Không tăng giá quá 20% trong vòng mỗi 03 tháng.